AİLE BİRLEŞİMİ (A1)

  Almanca Aile birleşimi sınav hazırlık eğitimleri, Online birebir özel ders Online grup eğitimi veya Yüz yüze eğitim şeklinde verilmektedir. Alanında uzman, anadili Almanca olan ve Usta öğretici belgesi bulunan, aynı zamanda A1 Sınavlarında gözetmen olarak görev alan, deneyimli eğitmen kadromuzla Aile birleşimi A1 Sınav hazırlık kurslarında %100 sınav geçme garantisi veriyoruz. Eğitimlerin sonunda yapmış olduğumuz kapsamlı deneme sınavları neticesine göre hazır olmayan öğrencilerimizi, sınava girmeden önce ücretsiz birebir derslerle süresiz ve sınırsız olarak hazırlamaya devam ediyoruz ve kuruluşumuzdan bugüne, 2000’i aşkın öğrencimizi Aile Birleşimi Sınavında başarıya ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

    Kurumun ücretsiz olarak sunduğu ek hizmetler;

  %100 Sınav geçme garantisi

  Tüm eğitim materyalleri ve ek kaynaklar

  Almanca Konuşma Sınıfları

  Almanca Sınav Kaydı

  Aile Birleşimi Vize İşlemleri(Gerekli Evrakların Derlenmesi)

  EK1 – EK2 Form Doldurma İşlemleri

  Konsolosluk Randevu İşlemleri

  Ücretsiz Vize Danışmanlık

  Gerekli Görüldüğü Takdirde Konsolosluk ile Resmi Yazışma

  Kurs Onay Belgesi

  Kurs Bitirme Yazısı ve Sertifika

  https://avrupadilenstitusu.com/wp-content/uploads/2021/11/almanca-kurslari-aile-birlesimi-1.jpeg

   ALMANCA A1 SINAVI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

   Sınav, Dillere İlişkin Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nde tanımlanan altı basamaklı yetkinlik derecelendirmesinin birinci basamağı olan A 1’i, dolayısıyla temel dil kullanımı
   başarısını belgelemeye yöneliktir.
   Almanya’ya evlilik yoluyla gidecek olan kişilerden ise vize başvurularında A1 Dil Belgesi istenmektedir. Bu belge olmaksızın vize başvurusu (çocuktan dolayı Aile Birleşimi Başvurusu hariç) reddedilmektedir.

   SINAV SÜRESİ

   Yazılı sınav aralıksız olarak toplam 65 dakika sürmektedir.

   DİNLEME    : 20 dakika.
   OKUMA       : 25 dakika.
   YAZMA .      : 20 dakika.
   Toplam        : 65 dakika.

   KONUŞMA sınavı, en fazla 4 adaydan oluşan bir grup halinde toplu olarak yapılır ve 15 dakika sürer. Hazırlık için süre verilmez.

   DEĞERLENDİRME

   Dinleme bölümünde toplam 15 soru vardır ve her bir soru 1 Puan değerindedir. Değerlendirmede doğru cevaplar 1.66 katsayısı ile çarpılır ve bu şekilde öğrencinin aldığı tam puan ortaya çıkar.
   Tüm soruların doğru yapılması durumunda 15×1.66 = 24.9 Puan alınabilmektedir.

   https://avrupadilenstitusu.com/wp-content/uploads/2021/11/almanca-kurslari-aile-birlesimi-2.jpeg
   1.DİNLEME

   Sınav DİNLEME bölümü ile başlar. Dinleme 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde toplam 6 soru bulunmaktadır. Burada genelde farklı konularda karşılıklı diyaloglar dinlenir. Öğrenci, bu her bir dinlemeyle ilgili sorulan soruya, sorunun altında verilen 3 seçenekten (a, b, c) doğru olanını işaretler. Bu bölümde her bir diyalog 2 defa dinlenir.
   İkinci bölümde toplam 4 ifade cümlesi vardır. Her cümlenin yanında doğru (richtig) ve yanlış (falsch) kutucuğu vardır. Bu bölümde daha çok tren istasyonu, havalimanı, restoran, müze vb. yerlerde yapılan anonslar dinletilir. Öğrenci dinlediği anonsa bağlı olarak verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu bulup işaretler. Bu bölümde her bir anons sadece bir kez dinlenir. Tekrar yapılmaz.
   Üçüncü bölümde ise toplam 5 soru cümlesi bulunmaktadır. Her soru için 3 seçenek verilmiştir. Öğrenci, bu bölümde ise telesekretere bırakılan mesajlar dinler ve buna göre kendisine verilen 3 seçenekten doğru olanı işaretler.

   2.OKUMA ANLAMA

   Okuma Anlama da toplam 3 bölümden oluşur ve 15 soru vardır.
   Birinci bölümde 2 adet metin bulunur; bunlar genellikle elektronik posta veya bir not şeklindedir. Birinin altında 2, diğerinin altında ise 3 ifade cümlesi vardır. Her cümlenin yanında doğru (richtig) ve yanlış (falsch) kutucuğu vardır. Öğrenci metinleri okuyarak cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu bulup işaretler. Bu bölümde toplam 5 Puan vardır.
   İkinci bölümde de toplam 5 soru vardır ve 3 seçeneklidir. Bu kısımda her bir soruda iki ayrı web sayfası verilmekte ve bizim belirli bilgileri hangisinden bulabileceğimiz istenir.
   Üçüncü bölümde ise daha çok kurs, okul, sınıf, doktor vb yerlerin kapılarında ve durak, tren istasyonu, havalimanı vb yerlerde asılan bilgilendirme levhaları bulunmaktadır. Yine her birinin altında bir ifade cümlesi vardır. Öğrenci bilgilendirme levhasını okuyarak bu ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu verilen seçeneklerde işaretler.

   DEĞERLENDİRME

   Okuma Anlama bölümünün değerlendirmesi de aynı Dinleme bölümündeki gibidir. Toplam 15 soru vardır ve doğru soru sayısı 1.66 ile çarpılarak öğrencinin bu bölümden almış olduğu not hesaplanır.

   3.YAZMA

   Yazma Bölümü, Form Doldurma ve Mektup Yazma olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Form Doldurma 5, Mektup Yazma ise 10 Puan üzerinden değerlendirilmektedir.

   FORM DOLDURMA

   Bu bölümde öğrencinin başkası adına bir form doldurması istenir. Konular daha çok bir kursa kayıt, tur-otel kaydı vb şeklindedir. Sayfada bir kısmı doldurulmuş bir form bulunur. Öğrenci formda eksik kalan 5 adet bilgiyi kendisine verilen metni baz alarak doldurur. Burada her bir boşluk 1 Puan değerindedir. Değerlendirmede alınan puan 1.66 ile çarpılarak gerçek puan ortaya çıkar. 5 Doğru yapan öğrencinin alabileceği puan 5 x 1.66= 8.3’tür.

   MEKTUP YAZMA

   Yazılı sınavın son aşaması olan mektup yazma kısmında öğrenciye yazacağı mektup ile ilgili bir yönerge verilir. Bu yönerge, mektubun sınırlarını belirlemektedir. Öğrenci bu sınırların dışına taşmadan verilen yönergeleri mektup olarak yazar. Burada dikkat edilmesi gereken husus, istenilen bir yönergeye en az bir cümle yazmaktır. Mektup kısmında toplam 10 Puan vardır. Bu da 1.66 katsayısıyla çarpıldığında 16.6 Puana karşılık gelmektedir.

   4.KONUŞMA

   Sınavın konuşma bölümü KENDİNİ TANITMA –SORU SORMA – KİBARCA RİCA veya EMİR CÜMLELERİ olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Öğrenciler konuşma sınavına genelde dört kişilik gruplar halinde alınırlar.

   KENDİNİ TANITMA

   Bu bölümde öğrencilerin kendilerini tanıtmaları istenir. Bunun için masada bir liste bulunmaktadır. Listede sırasıyla Ad Soyad, Yaş, Ülke, İkamet Yeri, Diller, Meslek ve Hobiler yazmaktadır. Öğrenci bunları dikkate alarak kendini tanıtır. Bu çalışma 1 Puan değerindedir. Bundan sonra öğrencinin bazı isimleri kodlamasını yani harf harf söylenmesi istenir. Burada öğrenciye adı, soyadı, eşinin adı, annesinin adı, memleketi vb yerlerin isimlerini de harf harf söyletmeleri mümkümdür. Öğrenci buradan da 1 Puan alır. Daha sonra öğrencinin sayıları kullanıp kullanamadığı ölçülür. Öğrenciye genellikle telefon numarası sorulur, ancak yaş, posta kodu gibi içinde rakam olan herhangi başka bir soru da yöneltilebilmektedir. Bu da 1 Puana eşdeğerdir.
   Sonuç olarak öğrenci kendini tanıtma bölümünden azami 3 Puan alabilir. Bu puan da 1.66 katsayı puanı ile çarpılır. Sonuçta öğrenci bu kısımdan 4.98 Puana ulaşabilir.

   SORU KARTLARI

   Sınavın bu bölümünde masaya farklı konu başlıklı kartlar koyulur. Bu konu başlıkları öğrencinin A1 seviyesinde sorumlu olduğu yeme ve içme, alış veriş, okul, dil öğrenme, iş-meslek, sağlık, trafik vb alanlardır. Bahsedilen konu başlığı altında da kelimeler bulunur. Örneğin Konu: Trafik (Verkehr) verilen kelime ise Otobüs (Bus). Burada öğrencinin yapması gereken sınavda yanında bulunan diğer katılımcıya basit bir soru sormasıdır. Örneğin; İşe otobüsle mi gidiyorsunuz? (Fahren Sie mit dem Bus zur Arbeit?) . Diğer öğrenci ise bu soruya yine kısa bir cevap vermelidir. Örneğin; sadece evet (Ja) diyebileceği gibi ‘Hayır, bisikletle.’ (Nein, mit dem Fahrrad.) şeklinde yanıtlayabilir. Öğrenci 2 soru sorar ve kendisine sorulan 2 soruya kısa cevaplar verir. Sorular 2 Puan cevaplar ise birer puan olarak değerlendirilir. Alınabilecek Puan toplamda 6’dır. Bu da yine 1.66 katsayısıyla çarpılır.

   RESİMLİ KARTLAR

   Burada yine masada kartlar bulunur. Ancak, bu sefer kartlarda resimler vardır. Örneğin açık bir kapı, bilgisayar, su, tren istasyonu, sigara içme yasağı sembolü vb. Öğrenci çektiği kartta bulunan resimle ilgili ya bir emir cümlesi kurar ya da kibarca ricada bulunur. Diyelim ki öğrenci açık bir kapı resmi çektiyse; ‘Kapıyı kapayınız lütfen’ (Machen Sie bitte die Tür zu!) veya ‘Kapıyı kapayabilir misiniz lütfen.’ (Können Sie bitte die Tür zumachen) diyebilir. Soru sorulan kişi de bir önceki çalışmada olduğu gibi kısa bir cevap verir. Bu bölümün değerlendirmesi bir önceki bölümle aynı şekildedir.

   Puan Derece

   100–90   : Pekiyi
   89–80     : İyi
   79–70     : Orta
   69–60     : Geçer
   59–0       : Başarısız

   ♦ Genel Almanca Kursları hakkında bilgi almak için tıklayın.
   ♦ ÖSD Aile Birleşimi Sınavı için tıklayın.
   ♦ Gothe Aile Birleşimi Sınavı için tıklayın. 

   2.OKUMA ANLAMA

   Okuma Anlama da toplam 3 bölümden oluşur ve 15 soru vardır.
   Birinci bölümde 2 adet metin bulunur; bunlar genellikle elektronik posta veya bir not şeklindedir. Birinin altında 2, diğerinin altında ise 3 ifade cümlesi vardır. Her cümlenin yanında doğru (richtig) ve yanlış (falsch) kutucuğu vardır. Öğrenci metinleri okuyarak cümlelerin doğru ya da yanlış olduğunu bulup işaretler. Bu bölümde toplam 5 Puan vardır.
   İkinci bölümde de toplam 5 soru vardır ve 3 seçeneklidir. Bu kısımda her bir soruda iki ayrı web sayfası verilmekte ve bizim belirli bilgileri hangisinden bulabileceğimiz istenir.
   Üçüncü bölümde ise daha çok kurs, okul, sınıf, doktor vb yerlerin kapılarında ve durak, tren istasyonu, havalimanı vb yerlerde asılan bilgilendirme levhaları bulunmaktadır. Yine her birinin altında bir ifade cümlesi vardır. Öğrenci bilgilendirme levhasını okuyarak bu ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu verilen seçeneklerde işaretler.

   DEĞERLENDİRME

   Okuma Anlama bölümünün değerlendirmesi de aynı Dinleme bölümündeki gibidir. Toplam 15 soru vardır ve doğru soru sayısı 1.66 ile çarpılarak öğrencinin bu bölümden almış olduğu not hesaplanır.

   3.YAZMA

   Yazma Bölümü, Form Doldurma ve Mektup Yazma olmak üzere 2 kısımdan oluşur. Form Doldurma 5, Mektup Yazma ise 10 Puan üzerinden değerlendirilmektedir.

   FORM DOLDURMA

   Bu bölümde öğrencinin başkası adına bir form doldurması istenir. Konular daha çok bir kursa kayıt, tur-otel kaydı vb şeklindedir. Sayfada bir kısmı doldurulmuş bir form bulunur. Öğrenci formda eksik kalan 5 adet bilgiyi kendisine verilen metni baz alarak doldurur. Burada her bir boşluk 1 Puan değerindedir. Değerlendirmede alınan puan 1.66 ile çarpılarak gerçek puan ortaya çıkar. 5 Doğru yapan öğrencinin alabileceği puan 5 x 1.66= 8.3’tür.

   MEKTUP YAZMA

   Yazılı sınavın son aşaması olan mektup yazma kısmında öğrenciye yazacağı mektup ile ilgili bir yönerge verilir. Bu yönerge, mektubun sınırlarını belirlemektedir. Öğrenci bu sınırların dışına taşmadan verilen yönergeleri mektup olarak yazar. Burada dikkat edilmesi gereken husus, istenilen bir yönergeye en az bir cümle yazmaktır. Mektup kısmında toplam 10 Puan vardır. Bu da 1.66 katsayısıyla çarpıldığında 16.6 Puana karşılık gelmektedir.

   4.KONUŞMA

   Sınavın konuşma bölümü KENDİNİ TANITMA –SORU SORMA – KİBARCA RİCA veya EMİR CÜMLELERİ olmak üzere 3 aşamadan oluşur. Öğrenciler konuşma sınavına genelde dört kişilik gruplar halinde alınırlar.

   KENDİNİ TANITMA

   Bu bölümde öğrencilerin kendilerini tanıtmaları istenir. Bunun için masada bir liste bulunmaktadır. Listede sırasıyla Ad Soyad, Yaş, Ülke, İkamet Yeri, Diller, Meslek ve Hobiler yazmaktadır. Öğrenci bunları dikkate alarak kendini tanıtır. Bu çalışma 1 Puan değerindedir. Bundan sonra öğrencinin bazı isimleri kodlamasını yani harf harf söylenmesi istenir. Burada öğrenciye adı, soyadı, eşinin adı, annesinin adı, memleketi vb yerlerin isimlerini de harf harf söyletmeleri mümkümdür. Öğrenci buradan da 1 Puan alır. Daha sonra öğrencinin sayıları kullanıp kullanamadığı ölçülür. Öğrenciye genellikle telefon numarası sorulur, ancak yaş, posta kodu gibi içinde rakam olan herhangi başka bir soru da yöneltilebilmektedir. Bu da 1 Puana eşdeğerdir.
   Sonuç olarak öğrenci kendini tanıtma bölümünden azami 3 Puan alabilir. Bu puan da 1.66 katsayı puanı ile çarpılır. Sonuçta öğrenci bu kısımdan 4.98 Puana ulaşabilir.

   SORU KARTLARI

   Sınavın bu bölümünde masaya farklı konu başlıklı kartlar koyulur. Bu konu başlıkları öğrencinin A1 seviyesinde sorumlu olduğu yeme ve içme, alış veriş, okul, dil öğrenme, iş-meslek, sağlık, trafik vb alanlardır. Bahsedilen konu başlığı altında da kelimeler bulunur. Örneğin Konu: Trafik (Verkehr) verilen kelime ise Otobüs (Bus). Burada öğrencinin yapması gereken sınavda yanında bulunan diğer katılımcıya basit bir soru sormasıdır. Örneğin; İşe otobüsle mi gidiyorsunuz? (Fahren Sie mit dem Bus zur Arbeit?) . Diğer öğrenci ise bu soruya yine kısa bir cevap vermelidir. Örneğin; sadece evet (Ja) diyebileceği gibi ‘Hayır, bisikletle.’ (Nein, mit dem Fahrrad.) şeklinde yanıtlayabilir. Öğrenci 2 soru sorar ve kendisine sorulan 2 soruya kısa cevaplar verir. Sorular 2 Puan cevaplar ise birer puan olarak değerlendirilir. Alınabilecek Puan toplamda 6’dır. Bu da yine 1.66 katsayısıyla çarpılır.

   RESİMLİ KARTLAR

   Burada yine masada kartlar bulunur. Ancak, bu sefer kartlarda resimler vardır. Örneğin açık bir kapı, bilgisayar, su, tren istasyonu, sigara içme yasağı sembolü vb. Öğrenci çektiği kartta bulunan resimle ilgili ya bir emir cümlesi kurar ya da kibarca ricada bulunur. Diyelim ki öğrenci açık bir kapı resmi çektiyse; ‘Kapıyı kapayınız lütfen’ (Machen Sie bitte die Tür zu!) veya ‘Kapıyı kapayabilir misiniz lütfen.’ (Können Sie bitte die Tür zumachen) diyebilir. Soru sorulan kişi de bir önceki çalışmada olduğu gibi kısa bir cevap verir. Bu bölümün değerlendirmesi bir önceki bölümle aynı şekildedir.

   Puan Derece

   100–90   : Pekiyi
   89–80     : İyi
   79–70     : Orta
   69–60     : Geçer
   59–0       : Başarısız

   ♦ Genel Almanca Kursları hakkında bilgi almak için tıklayın.
   ♦ ÖSD Aile Birleşimi Sınavı için tıklayın.
   ♦ Gothe Aile Birleşimi Sınavı için tıklayın. 

   Call Now Button